Biblioteker, foreninger og interesse. Interview med forhenværende biblioteksdirektør Erik Allerslev Jensen / Pierre Evald. April 1978. 2.x 120 min. audiotape/48 sider. Klausuleret. Publiceret i uddrag. [Interview with Erik Allerslev Jensen former director of the State Inspectorate. 48 pages. Confidential. Published in parts]

PE: Er der nogle rødder tilbage til højskolebevægelsen?

EAJ: Det tror jeg ikke der var. Højskolebevægelsen var jo ikke alene en tilhænger af de levende ord, men brugte jo også devisen om det døde bogstav, og det mente de alvorligt. Der er for mig ingen tvivl om, at de folkebiblioteker vi har nu, dem har vi fået fra USA og England i slutningen af forrige århundrede. Det viser jo også de mange, som omkring år 1900 og i begyndelsen af dette århundrede rejste til USA og England, og så disse biblioteker. Altså Steenberg, Palmgren Munch-Petersen og mange andre.

PE: Rationalisering og effektivisering, som du jo har været meget beskæftiget med i tidens løb?

EAJ: For mit vedkommende har motivet været det, at det er ubehageligt at se overflødigt arbejde udført, og arbejdsprocesser, som kunne forenkles til noget meget mindre end de er. Bl.a. først og fremmest for at bibliotekspersonalet kan få tid til at beskæftige sig med det, de burde beskæftige sig med, og som mange steder var forsømt. Men naturligvis så kan rationaliseringen jo altid ses fra den synsvinkel, at det, det drejer sig om, er at nedskære omkostningerne, d.v.s gøre bibliotekerne billigere. Men jeg tør nok sige, at efter gennemførelsen af Rationaliseringsbetænkningens forslag er bibliotekerne ikke blevet billigere. Det har hele tiden været min opfattelse, at man bedre kunne forlange større bevillinger til nye serviceforanstaltninger og til bedre serviceforanstaltninger, når man benytter de penge, man får, på en fornuftig måde.

 


Revideret af Pierre Evald 02.09.1998