Malmø public library 1997.

New concepts of self instructing library design and IT work-stations
for multi-functional teamwork. Photos and text from study tours to Malmø in Sweden 1993, 1996 and 1997.

Click photo to enlarge

 


1. Library interior in the square building by Henning Larsen. In close contact with surrounding park area and incoming daylight.

 

 2. Entrance hall in the cylinder building connecting the square to the former library building, the 'palace'.

 

 3. Entrance hall in the cylinder building. In the background self service stations for discharging of borrowed material. An assembly belt leads to the basement.

 

 4. Service point 'social domaine' for information and charging out, with adjected area for pinted reference material and IT units.

 

 


5. Service point 'humanities domaine'. Standing workplace for librian and clerk. Two computers, hand canner and back-up zone.

 

 

6. Automatic robot in basement for separation of discharged material to various departments.

Malmø public library’s new extension adding 14.000 square meters gross to the present ‘library palace’ has been designed by the Danish architect Henning Larsen. The library is designed for over 1.5 million loans and visitors/year.

The new library is presenting a number of milestones in library interior design, including self instructing design, self service unites and IT work-stations for multi-functional teamwork.

In the publication: Tidernas bibliotek (Malmø, 1997) the thinking behind the library is outlined, garnished with high quality photos and figures.

Also the library building has been documented and reviewed in the Swedish journal: arkitektur, 1997: 8, page 4-115.

Malmø public library hompage.

Tankens klarhed bag lysets bibliotek. Anmeldelse af: Tidernas bibliotek. Malmø, 1997. i: Biblioteksarbejde nr. 51/52, 1997. Side 101-103. [A review of the publication documenting Malmø’s new public library]

Et ret så grænseoverskridende udviklingsarbejde omkring indretning af bibliotekarzonen møder vi i 1997 med udvidelsen og nyindretningen på Malmø stadsbibliotek. Der er her bl.a. arbejdet bevidst med at nedbryde barrierer mellem personale og publikum. De fire prototype designs for nye servicepunkter er udviklet i samarbejde med Fullskalelaboratoriet/Arkitektursektionen ved Lunds Tekniska Högskolan. Den implementerede design ser således ud:

"Det der skal fungere, er samspillet mellem samlingerne, personalet, brugerne og IT. Og det ligger i arbejdsgruppemodellen at den ansatte kommer meget nærmere til publikum i et friere forhold end tidligere. Den tidligere fysiske grænse i skranken vil forsvinde, og det vil ikke være så tydeligt at det er os på den ene side og publikum på den anden. Dialogen omkring skærmens informationer er en vigtig faktor. Bankkonceptet fra Digital opererer med tre niveauer: selvbetjening, rutineforespørgsler til personale ved skranke og rådgivning i lukket rum". (Interview med Sven Nielsson, Malmø januar 1996).

I kravspecifikationen, der ligger til grund for designarbejdet, er formuleret følgende krav til funktionaliteten af de nye servicepoints, her citeret i uddrag:

Utlåning av medier skall ske via självbetjänande utlåningsautomater eller vid servicepunkter där bibliotekspersonal är stationerad och tillgänglig.

Servicepunkten (tidligare generationers biblioteksdiskar) är en flexibel station med moduler för olika funktioner, utlåning, förvaring etc.

Kanslist och bibliotekarie ska arbeta så nära varandra att de utan att flytta på sig kan utbyta information i olika former med varandra.

Grundläggande förutsättning är kundens möte med bibliotekspersonalen, inte över disk eller barriär, utan sida vid sida för informationssökande eller expediering av utlåning etc.

Personal og kund möts stående och öga mot öga.

Personalen vill kunna stå bredvid besökaren, för att dela information på datorskärmen.

Eftersom servicepunkterna inte kommer att inkludera en tredje terminal är det angeläget att personalen kan använda de både utlånings- och informationsterminalen för samtidig informationssökning. Dessa bör därför placeras åt samma håll och på ett relativt nära avstånd. Detta främjar också ett utvecklat samarbete mellan bibliotekarier och kanslister.

De anställda tycks vara enhälligt positivt inställda till kö-nummersystem. Med kö-nummersystem koppas personalen att besökarna håller avstånd meden de väntar på sin tur.

All återlämning av medier sker vid speciella stationer i entréhallens bottenplan.

Eftersom målet är att styra låntagarna från den manuella utlåningen till ‘Bokmalin’ är det en fördel om en bokomat placeras i nära anslutning till servicepunkterna så att personalen även har uppsikt över denna. Personalen kan därmed också fungera som en pedagogisk resurs til bokomaten.

Arbejdsorganiseringen er baseret på miniteams af en bibliotekar og en kontoransat, der integreret varetager såvel formidlingsarbejde som udlånsregistrering på afdelingsniveau. Denne service suppleres af mulighed for selvbetjening af udlånsregistreringen. Den fysiske udformning, arbejdsorganiseringen og vægtningen af selvbetjening giver disse arbejdsstationer karakter af et paradigmeskift i forhold til den hidtidige opfattelse omkring indretning af bibliotekarzone.

Og vi kommer givetvis til at se disse nye designs af bibliotekets informationszone i Danmark over tid. (Ovenstående text er fra: Jobudvikling - også for bibliotekarer / Pierre Evald. Bibliotekarforbundets Udviklingspulje, 1996. 51 sider).


Rev. by Pierre Evald - 26.8.1998